مطالب فیسبوکی نقد بازی های روز و کمی خنده ومطالب با حال و... اخبار تکنولوژی وسرگرمی http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com 2019-10-20T22:15:54+01:00 text/html 2014-02-09T08:13:39+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri کیا موقع تلوزیون دیدن اینکارو میکنند http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2509 <img src="http://www.uploadax.com/images/43733818320427277912.jpg" alt="1794718_616017171804967_74572030_n.jpg"> text/html 2014-02-02T19:02:27+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri سردترین پایتخت های دنیا را ببینید http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2508 <h1 style="padding: 0px; margin: 5px 0px; color: rgb(2, 46, 117); font-size: 16px; font-family: 'B Nazanin', Nazanin, Arial; line-height: 22px;"><div class="newsToolsCont" style="background-color: rgb(236, 236, 236); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; margin-bottom: 10px; padding: 5px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: normal;"><img src="http://images.khabaronline.ir/images/2014/2/position50/14-2-1-201338moscow_winter_19.jpg" style="font-size: 11px; line-height: 20px; max-width: 100%; padding: 4px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></div></h1><h1 style="padding: 0px; margin: 5px 0px; color: rgb(2, 46, 117); font-size: 16px; font-family: 'B Nazanin', Nazanin, Arial; line-height: 22px;"><div class="newsBodyCont" style="clear: both; background-color: rgb(236, 236, 236); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal;"><div class="leadCont" style="margin-bottom: 10px;"><br></div></div></h1> text/html 2014-02-02T18:59:56+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri زیرنویس های جالب(2) http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2507 <div><img src="http://www.uploadax.com/images/54852273896543036087.jpg" alt="1383994_452399808202647_749865670_n.jpg" style="font-size: 11px;"></div> text/html 2014-02-02T18:58:24+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri یک عمر منتظر دیدن همین صحنه بودم http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2506 <img src="http://www.uploadax.com/images/57465105137980049482.jpg" alt="1512382_586851208057285_778074243_n.jpg"> text/html 2014-01-25T07:53:36+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri درسته امکانات مثل امروز نبود ولی با صفا بود http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2505 <img src="http://www.uploadax.com/images/80655011936820892629.jpg" alt="1526974_732498936760243_2081238320_n.jpg"> text/html 2014-01-25T07:51:13+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri هنز نزد ایرانیان است http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2503 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 16.25px;"><img src="http://www.uploadax.com/images/85417433884361783340.jpg" alt="1017548_722034154481209_958512927_n.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 16.25px;"><img src="http://www.uploadax.com/images/97551249972326591514.jpg" alt="1526517_581415221938944_1254186104_n.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 16.25px;"><img src="http://www.uploadax.com/images/15040839453899676586.jpg" alt="1601110_614408908608206_1796582014_n.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 16.25px;">&nbsp;</p> text/html 2014-01-23T14:53:06+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri شما هم این جوری تنظیم میکنید http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2502 <img src="http://www.uploadax.com/images/65002732623835692956.jpg" alt="1506964_795966097087451_818381756_n.jpg"> text/html 2014-01-23T14:52:34+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri فهم و شعورتون منو کشته http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2501 <img src="http://www.uploadax.com/images/37004575707505006722.jpg" alt="1526879_613382142044216_1076966225_n.jpg"> text/html 2014-01-23T14:52:12+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri واقعا به چه دردی میخوره http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2500 <img src="http://www.uploadax.com/images/60140853982996745113.jpg" alt="1604445_812603465421531_118641741_n.jpg"> text/html 2014-01-23T14:51:49+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri اعتصاب دکترها http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2499 <img src="http://www.uploadax.com/images/38538220790195917553.jpg" alt="1013734_581838495229950_2004674305_n.jpg"> text/html 2014-01-23T14:50:38+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri سوتی سریال آوای باران http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2498 <img src="http://www.uploadax.com/images/87504833907086248690.jpg" alt="1559867_347915858683356_636087925_n.jpg"> text/html 2014-01-23T14:50:11+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri خواهشا توی دریا آشغال نریزید http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2497 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 16.25px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 24pt;">نمیاره</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 16.25px;"><img src="http://www.uploadax.com/images/47257210235920598721.jpg" alt="552662_732114520132018_1999483846_n.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;"></p> text/html 2014-01-01T19:46:56+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri دنیا رو نیگا کن (+18 http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2496 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px;">خداییش دیگه کاری از دست ما برنمیاد...</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: right;">یکی تعریف میکرد:</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: right;">چند روز پیش داشتم از یکی از شهرک های اطرف تهران عبور میکردم که با دیدن این صحنه جفت پا پریدم رو ترمز.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: right;">نه بابا ، این خانومه با شلوارک اون هم تو روز روشن وسط خیابون …….</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: right;"><img title="کشف حجاب در تهران توی روز روشن !!!" src="http://toofun.ir/wp-content/uploads/2012/12/Mihanstar.com-hejab-1.jpg" alt="Mihanstar.com hejab 1 تصاویری از کشف حجاب در تهران توی روز روشن" width="500" height="664" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: right;">واسه همین رفتم جلو که از نزدیک ببینمش &nbsp;آب دهنم رو قورت دادم و آروم نزدیک شدم….</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: right;"><img title="کشف حجاب در تهران توی روز روشن !!!" src="http://toofun.ir/wp-content/uploads/2012/12/Mihanstar.com-hejab-2.jpg" alt="Mihanstar.com hejab 2 تصاویری از کشف حجاب در تهران توی روز روشن" width="500" height="664" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;"></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: right;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.</div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: right;">.</div><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: right;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: right;">&nbsp;شانس ما رو ببین</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: right;"><img title="کشف حجاب در تهران توی روز روشن !!!" src="http://toofun.ir/wp-content/uploads/2012/12/Mihanstar.com-hejab-3.jpg" alt="Mihanstar.com hejab 3 تصاویری از کشف حجاب در تهران توی روز روشن" width="500" height="667" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2014-01-01T19:44:39+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri عجب از شیخ ما http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2495 <p style="margin: 5px; padding: 10px 0px; line-height: 22px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: tahoma, georgia, 'century gothic', Arial, verdana, sans-serif; font-size: 12.727272033691406px;"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 255, 0); font-family: 'arial black', 'avant garde'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://rockupload.ir/do.php?img=2938" alt="" width="365" height="152" style="border: 0px; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;"></span></p><p style="margin: 5px; padding: 10px 0px; line-height: 22px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: tahoma, georgia, 'century gothic', Arial, verdana, sans-serif; font-size: 12.727272033691406px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">روزی مریدان مناظره همی کردندی که apple بهتر بودندی یا gallaxy<br></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 5px; padding: 10px 0px; line-height: 22px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: tahoma, georgia, 'century gothic', Arial, verdana, sans-serif; font-size: 12.727272033691406px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">که ناگاه شیخ بر فراز فرو آمدندی و مریدان از ترس گوشی هارا در خشتک فرو بردندی.</span></span></span></span></span></p><p style="margin: 5px; padding: 10px 0px; line-height: 22px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: tahoma, georgia, 'century gothic', Arial, verdana, sans-serif; font-size: 12.727272033691406px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 5px; padding: 10px 0px; line-height: 22px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: tahoma, georgia, 'century gothic', Arial, verdana, sans-serif; font-size: 12.727272033691406px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'arial black', 'avant garde'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://rockupload.ir/do.php?img=2939" alt="" width="422" height="126" style="border: 0px; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;"></span></strong></span></p><p style="margin: 5px; padding: 10px 0px; line-height: 22px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: tahoma, georgia, 'century gothic', Arial, verdana, sans-serif; font-size: 12.727272033691406px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">شیخ گفت نترسید در بیاورید همه خشتک بدریدندی و گوشی و تبلت ها را با مکافات درآوردندی.</span></span></span></span></span></p><p style="margin: 5px; padding: 10px 0px; line-height: 22px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: tahoma, georgia, 'century gothic', Arial, verdana, sans-serif; font-size: 12.727272033691406px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">شیخ خندیدندی و&nbsp;glX&nbsp;را راحت از جیب در آوردندی و در افق محو شدندندی!</span></span></span></span></span></p> text/html 2013-12-25T11:00:01+01:00 mehdimazaheriooo.mihanblog.com mehdi mazaheri یک صحنه اکشن و خیلی هندی(2) http://mehdimazaheriooo.mihanblog.com/post/2494 <img src="http://8pic.ir/images/07754731335280950001.gif">